/พิธีตอกเสาเข็มกุฏิเจ้าอาวาสและรั้วกำแพงวัด ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จ.พระนครศรีอยุธยาวันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน

พิธีตอกเสาเข็มกุฏิเจ้าอาวาสและรั้วกำแพงวัด ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จ.พระนครศรีอยุธยาวันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน